Dříve než vám klesnou víčka, těsně před spaním,
uvidíte Večerníčka, jak se uklání,...
 
Letos bude zápis prvňáčků na téma Z pohádky do pohádky. Předškoláci se za nám přišli podívat a my jsme jim vyrobili Večerníčky, a také pro sebe , ať nám to není líto.
 
 
 

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

Přišlo jaro zdaleka,

zima už nás neleká,

teplý kabát svlékneme,

už je teplo řekneme.

Z hlavy dolů beranice,

dolů teplé rukavice.

Venku zpívá skřivan, kos,

tulipány kvetou zas.

 

Na jaře kvetou stromy, voní květiny a zpívají ptáčci.

Tato fotogalerie je prázdná.

V pondělí 27.3. jsme se po svačině vydali na návštěvu Obvodního oddělení Policie ČR. Všichni jsme se velmi těšili a od rána se ptali, kdy půjdeme. Uvítal nás praporčík  Chaloupka, který se nám věnoval celé dvě hodiny.Nejprve nás zavedl do podkroví, kde jsem si odložili bundy a pěkně se usadili. Pan policista se nám představil,povídal nám o tom, jaké druhy policistů máme a jak je poznáme, co musíme udělat proto abychom vyzkoušel nás ze značek, kdo správně odpověděl dostal pexeso.Potom jsme si vykládali o tom, co nosí policisté na obranu proti zločincům,mohli jsme si potěžkat práznou zbraň, osahat obušek a pouta. Ivanka se sama přihlásila, aby si vyzkoušela,jaké je to být spoutaná za nějaký zločin. Něměla z toho dobrý pocit a říkala, že by již nechtěla být nikdy spoutaná. Po odemknutí pout z Ivančiných rukou následovala prohlídka budovy Obvodního oddělení Policie ČR. Museli jsme se přesouvat tiše, protože v některých místnostech se pracovalo. Viděli jsme vězení, kanceláře, ohlašovnu zločinů a garáž s policejním autem, do kterého jsme si mohli sednout. Návštěvu jsme si velmi užili a vůbec se nám nechtělo do školy.

Tato fotogalerie je prázdná.

Prázdniny utekly jako voda, a my jsme byli zase ve škole, plní dojmů, zažítků, se kterými jsme se chtěli podělit s kamarády a  s paní učitelkou.Skoro celé dvě vyučovací  hodiny, jsme si povídali o tom, kdo kde byl.Někdo odjel k babičce, jiný na chatu, na hory nebo k moři. Poznáte podle obrázků,kde jsme byli?

Tato fotogalerie je prázdná.

Ve Slabikáři jsem se učili nové písmeno Ž, hledali jsme písmeno, vymýšleli slova, kde slyšíme ž, četli jsme si o užovce. Jeden z úkolů ve Slabikáři bylo vyhledat pár zajímavostí o nějakém zvířeti, napsat tyto informace  a zvířátko nakreslit. Tato domácí úloha nás velmi bavila.Těšili jsme se, až vše, co jsme zjistili, přečteme spolužákům.A jaká zvířátka jsme si vybrali - veverku, sovu,vlka. I když jsme někteří měli stejná zvířátka, informace, které jsme dětem četli, nebyly stejné, vždy jsme se dověděli něco jiného.

Číst před celou třídou je pro někoho obtížné, stydí se, čte potichu, většina z nás se nebála a četla, srozumitelně a nahlas to, co si sama napsala. 

Tato fotogalerie je prázdná.

Víš jak dlouhá je naše třída? Kolik metrů hodíš nebo skočíš? Ne , to nevadí, tak si to změříme. V hodinách matematiky jsme se učili poznávat  jednotku délky m, odhadovali jsme vzdálenost a pak ji měřili metrem. Vyrobili jsme si vlastní metr ( provázek  o délce 1m) a vyrazili jsme ven, abychom si zkusili naměřit 10 m, 20 m.Velmi nás měření bavilo, teď už můžeme pomáhat rodičům při měření.

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

 "Táta včera na venku, našel první sněženku, vedle petrklíč, zima už je pryč."Tuto báseň zná většina z nás. Po jejím přečtení ve slabikáři se mnoho z nás přihlásilo, že už ji viděli na zahrádkách kvést.Jsou to první poslové jara. I u nás vykvetly krásné sněženky,i když jen  papírové.

 

Tato fotogalerie je prázdná.

Má to oči jako kočka, má to nohy jako kočka, má to uši, ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, ale kočka to není. Co to je?  kocour

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.