Na shledanou, první třído,
na shledanou, lavice i křído.
Na sledanou, moji kamarádi,
po prázdninách sejdeme se rádi.
To už budem druháci,
co umí vzít za práci.
 

Tak to uteklo jako voda, celých 10 měsíců našeho snažení je za námi.

V pátek 30. 6. jsme všichni obdrželi vysvědčení, pochvalné listy a drobné odměny.

Museli jsme se rozloučit s naším kamarádem Matouškem, který se stěhuje do Oslavan.Opravdu se nám bude stýskat.

Popřáli jsme si hezké prázdniny a rozešli se za svými rodiči pochlubit se, co jsme dostali.

Tato fotogalerie je prázdná.

Ve středu 28.6.2017 všechny třídy naší školy vyrazili na pochodové cvičení.S úsměvem na tváři jsme se vydali po trase Hlinky, Červený kříž, pole a sady na Šibenici,hřbitov.Během cesty jsme se zastavovali a kochali se krásný výhledem na Ivančice, hledali jsme své domovy a poznávali jsme některé budovy.Ve městě jsme měli zastávku v cukrárně, kde jsme se osvěžili zmzlinou a jinými sladkostmi. Zbylo nám trochu času, a tak jsme si chvíli pohráli na novém oranžovém hřišti.Příjemně unavení,se spoustou zážitků jsme dorazili do školy.Chválím děti, že zvládly tuto cestu, i přes tak velké horko.

 

Tato fotogalerie je prázdná.

Na jaře byla vyhášen sběr bylin- květ hluchavky,list jahodčí, smetánky, kopřivy.

V naší třídě donesli bylinky Markétka, Emička, Hugo a Ivanka, a za to byli odměněni čokoládkou, plyšákem a diplomem.

 

Tato fotogalerie je prázdná.

V úterý 20.6. jsme se vydali navštívit mistní Hasiče.Přivítal nás pan Nemrava, který nám po celou dobu dělal průvodce. Ukázal nám srdce hasičcké stanice, posilovnu, dovolil nám nahlédnout  do ložnic, kde hasiči odpočívají, protože pracují 24 h denně,až jsme došli ke dveřím s nápisem Skluz. Byli jsme zvědaví, co se za nimi skrývá, byla to silná tyč, po které hasiči sklouznou dolů do garáží.Potom nám pan Nemrava ukázal celou hasičckou výzbroj, dokonce jsme si mohli vyzkoušet helmu, v garážích jsme obdivovali hasičská auta.Exkurze se nám velmi líbila, zjistili jsme, že práce hasičů je opravdu náročná. Děkujeme panu Nemravovi za čas, který s námi strávil,a  za uskutečnění této akce. 

Tato fotogalerie je prázdná.

Mezinárodní Olympijský den je největší běžeckou akcí v České republice. V rámci T-Mobile Olympijského běhu 2017 vyběhlo na různých místech přes 70 tisíc různých běžců – ať už jako součást oficiálního závodu v tzv. zlatých, stříbrných či bronzových městech, ve školních bězích nebo v rámci výzvy v běžecké aplikaci Endomondo.

Proč „T-Mobile“ Olympijský běh?

Protože T Mobile věří, že moderní technologie dokáže lidem zjednodušit a zpříjemnit život. 

V rámci T-Mobile Olympijského běhu neběhájí lidé pouze pro sebe, část startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků.

Naše škole se tohoto závodu zúčastnila také. Děti 1. tříd běžely 200m.Na start vyrazily nejprve dívky a potom chlapci.

pořadí dívek                                pořadí chlapců

1. Dita Adamová                          1. Patrik Filiáč

2. Veronika Řeháková                    2. Adama Petrák

3. Eliška Galová                            3.jan Soukop

 

 

Tato fotogalerie je prázdná.

V úterý 13.6. jsme byli pozváni do městské knihovny, abychom obdrželi čtenářský průkaz.Přivítaly nás dvě princezny a královna.Seznámily nás s historií pasování rytířů, potom nám byly rozdány knížky, ze kterých jsme si měli vybrat 1 větu a tu  krásně přečíst. Následovalo pasování nás všech mečem. Každý znás dostal průkaz, diplom, příručku čtenáře a připínáček.Takže hurá do knihovny.

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

8.6. den jsme odjeli Bubu busem na náš první školní výlet do ZOO Lešná ve Zlíně s třídou 1.B.Cesta tam  i nazpět uběhla velmi rychle.Někteří z nás sledovali pohádku, jiní si povídali či spali. Kolem 9 hodiny jsme byli na místě. Paní učitelky nám zakoupili vstupenky a my jsme mohli projít turniketem do ZOO.Po malém občerstvení nás čekaly výukové programy, kterými nás provázeli ošetřovatelé, ti nám povídali o tučňácích, mravenečníku a rejnocích. Kdo chtěl, mohl si rejnoka inakrmit.To se většině z nás líbilo. Potom už jsme jen procházeli ZOO, poznávali zvířata, mezitím jsme svačili, odpočívali na hřištích a kupovali si suvenýry.Každý z nás odjížděl spokojený.Byl to vydařený den.

Tato fotogalerie je prázdná.

Někteří naši kamarádi navštěvovali po celý rok kroužek Angličtiny,kde se naučili  spoustu slovíček a  písniček. Za svoji píli behěm celého roku byli odměněni zmzlinou v Pekárně Ivanka.

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

MDD slaví děti na celém světě.My jsme ho oslavili na hřišti, kde si pro nás paní učitelky připravily různá stanoviště s úkoly.Celkem jich bylo 9-stopaři, skok v pytlích, hod tenisákem, trojskok, slalom s pinpongovým míčkem, mobilní hřiště, skok přes švihadlo, třídění odpadu, hod na basketbalový koš.Po slavnostním zahájení jsme se rozdělili do dvojic a vydali se plnit úkoly.Během soutěžení jsme se mohli občerstvit párkem v rohlíku a limonádou. Každý z nás splnil všechny úkoly a byl odměněn sladkostí a gumou.Všichni jsme odcházeli s úsměvem a těšili se domů na překvapení, které nám připravili naši rodiče.Všechno nejlepší!!

 

Tato fotogalerie je prázdná.