Naše třída má 18 žáků, z toho 13 dívek a 5 chlapců.

Chodíme do  ZŠ T. G. Masaryka Na Brněnce  v Ivančicích. 
Toto jsou její internetové stránky: www.zstgmivancice.cz
Na stránkách naší třídy můžete vidět naše práce z různých vyučovacích hodin,fotografie z výuky a akcí.