Školní družina na stránkách naší školy

https://www.zstgmivancice.cz/druzina.php

Informace pro rodiče dětí navštěvujícívch družinu

https://www.zstgmivancice.cz/studium/druzina/2016-2017/info_rodicum.pdf

Vzor omluvenky z družiny

https://www.zstgmivancice.cz/studium/druzina/omluvenka.pdf